Ανοσολογικό - Ιολογικό

Το ανοσολογικό τμήμα εκτελεί ορολογικές εξετάσεις που σχετίζονται με την ανίχνευση αυτοαντισωμάτων, δηλαδή αντισωμάτων που έχουν τη δυνατότητα να αντιδρούν με ιδία στοιχειά του οργανισμού (όπως ANA, ASMA, AMA anti – ds DNA, APCA, ANCA, ACA, ENA anti-Ro, anti-La, anti scl-70 κ.α.) τον έλεγχο ειδικών πρωτεϊνών (ανοσοσφαιρίνες, CRP, συμπλήρωμα, RF) και τον προσδιορισμό ειδικών IgE αντισωμάτων (RAST).

Το ιολογικο τμήμα ανιχνεύει την παρουσία αντιγόνων και αντισωμάτων έναντι μιας πλειάδας παθογόνων όπως ηπατιτίδων Α, Β, C, D, HIV I-II, τοξοπλάσματος, ερυθράς, κυτταρομεγαλοιου (CMV), ερπητοιων (HSV I και II), Epstein-Barr (EBV), ιού ανεμοβλογιάς, έρπητα ζωστήρα (VZV), ελικοβακτηριδίου, σύφιλης.

Οι εξετάσεις αυτές διενεργούνται, προκειμένου να επιβεβαιώσουμε την απουσία ή την παρουσία της νόσου, να κάνουμε έλεγχο (screening) σε ασυμπτωματικούς ασθενείς, να λάβουμε προγνωστικές πληροφορίες και να παρακολουθήσουμε την πορεία της θεραπείας.

TMHMATA